Doğal Dil İşleme - Voice of the Customer Platform

Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme kapsamlı bir problem olduğu için farklı fazlar halinde incelenmekte ve bu fazların bir araya getirilmesi ile doğal dil işleme uygulamaları geliştirilebilmektedir. Aşağıdaki katmanların her biri kendi içlerinde ayrı uzmanlıklar barındırmaktadır.

  • Fonetik (Phonetics)
  • Fonoloji (Phonology)
  • Morfoloji (Morphology)
  • Sentaks (Syntax)
  • Semantik (Semantics)

Eğer yazılı bir veriyi analiz etmek ve anlamak istenirse bu katmanlardan; morfoloji, sentaks ve semantik alanlarında hakim araçlara ihtiyaç vardır. Ancak veri ses dosyası halinde ise bu katmanlara ek olarak fonetik ve fonoloji katmanlarından da destek alınmalıdır.

 

Artiwise ile Yazılı İçeriklerde

Doğal Dil İşleme Kolaylığı

Artiwise Matin Analitiği Platformu, köke indirgeme, gövdeleme, morfolojik analiz, Türkçe karakter düzeltme, isimlendirilmiş varlık tespiti gibi Doğal Dil İşleme tekniklerini kod yazmaya veya teknik geliştirme yapmaya gerek kalmadan kullanmanızı sağlar.

Doğal Dil İşleme alt bilim dalı, insanın konuşabilme ve özellikle de konuşulanı anlama yeteneklerini taklit edebilmeyi hedeflemektedir. İnsanları, insan yapan en büyük yeteneklerden biri konuşma ve birbirini anlamadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğuna dair toplumda da birçok deyiş vardır. İşte bu sebeple, insanımsı bir bilgisayardan söz ediyorsak, insanların konuşmalarını anlayabilmesi, gerçekleştirilmesi en önemli olan özelliktir. Aynı zamanda insanların dili kullanmadaki farklılıkları, kendilerine özgülükleri vb. birçok detay bu problemin çözülmesini büyük oranda zorlaştırmaktadır.

Bu bilim dalının en büyük motivasyonu, insanların bir dili nasıl öğrendikleri olmuştur hep. Yıllarca bu işi dillerin kurallarını bilgisayar ortamına aktarmakla çözmeye çalışan bilim insanları, bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmanın imkansızlığını görmüştür ve yapay zeka tekniklerinin bir çok çeşitte kullanımını denemişlerdir. Bu problem günümüzde tam olarak çözülmüştür diyebileceğimiz bir problem değildir. Diller insanlar ile birlikte yaşar evrilir ve değişirler. Bu sebeple insanlar var olduğu sürece bu çalışmalar da yapılmaya devam edecektir.

Comments are closed.