Business Intelligence (İş Zekası) Nedir? - Voice of the Customer Platform

Business Intelligence (İş Zekası) Nedir?

Business Intelligence yani İş Zekası, bir şirkette kullanılması gereken bilgileri nitelikli hale getirebilmek için geliştirilen tekniklere verilen addır. Business intelligence, şirketlerin stratejik planlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Business intelligence, iş hedeflerine yönelik performans ilerlemesini analiz etme, ölçme, veri paylaşımı, raporlama ve müşteri öngörülerini belirleme gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Baktığımızda günümüzde perakende sektörü, telekomünikasyon, finans sektörü, kamu sektörü ve enerji sektörü gibi neredeyse tüm sektörlerde iş zekası yazılımları kullanılmaktadır.

Bu yazımızda sizler için iş zekası programları, iş zekası uygulamaları ve business intelligence araçlarından bahsedeceğiz.

İş Zekası Programları

İş zekası programları, kaynakları verimli bir şekilde kullanma, veri analizini kolaylaştırma, rekabet ortamında fark yaratma, farklı sistemlerin veri entegrasyonunu sağlama, doğru kararlar alma, raporlama ve analiz süreçlerini kolaylaştırma gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.

İş zekası programları, şirketlerin hizmet ya da ürün sunduğu sektör ve şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun, her şirket tipi için uygundur. İş zekası programları kapsamında ele alınan verilerin analizi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü her verinin analizi, şirketin geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir.

İş Zekası Uygulamaları

İş zekası uygulamaları, şirketlerdeki iç ve dış iş bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve yayılması gibi çeşitli adımların hayata geçirilmesi için kullanılan; teknoloji, süreç, strateji, uygulama, ürün ve teknik kümesidir.

İş zekası uygulamalarının pek yararı vardır. Örnekler verecek olursak;

Verileri bilgiye dönüştürerek, kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

Yeni projeler geliştirme sürecinizi kolaylaştırır.

Müşterilerinizin tüketim davranışlarını anlamanızda yardımcı olur.

Veri toplama, veri depolama, veri analizi ve bilgi yönetimi ile birlikte karmaşık iş süreçlerini anlamada yardımcı olur.

Teknolojik uygulamaları içeren bilgi yönetim kümelerine ulaşılmasını sağlar.

İş zekası uygulamalarının bunlar gibi pek çok yararı vardır.

Business Intelligence Araçları

Farklı sektörde hizmet ya da ürün sunan firmalar, farklı business intelligence araçlarına ihtiyaç duyar. Business intelligence araçlarına örnekler verecek olursak;

Mobil iş zekası: Mobil cihazlar için masaüstü iş zekasını optimize eden bir yazılım türüdür.

Veri görselleştirme yazılımı: Görsel bağlam sağlayarak modellerin tespitini, analizini ve düzenlenmesini kolaylaştıran önemli bir yazılım modelidir.

Ad hoc analizi: Belirli soruları yanıtlamak için tasarlanmış olan bir analiz sürecidir. İhtiyaç duyulan verileri analiz etmeye odaklanan bir araçtır. Baktığımızda analiz sürecinde cevaplanması gereken sorulara göre şekil almaktadır.

Çevrimiçi analitik işleme (OLAP): Çok boyutlu analitik sorgulama yapmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Genel olarak büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. OLAP, büyük ölçekli veri tabanlarını destekleme, düzenleme, raporlama, kullanım kolaylaştırma gibi iş zekası uygulamaları adımları içermektedir.

Hemen hemen her sektör için farklı business intelligence araçları bulunmaktadır. Bu yüzden bunlar gibi çeşitli business intelligence araçları sayabiliriz.

Bu yazımızda sizler için iş zekası programları, iş zekası uygulamaları ve business intelligence araçlarından bahsettik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>