Açık Uçlu Anket Analizi

Kurumlar, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili görüşleri şeffaf olarak görebilmek için açık uçlu anketlerden faydalanmaktadır. Birçok kurum, metin olarak doldurulmuş anket verilerini insan gözüyle tek tek okuyarak analiz etmektedir. Bu yöntem zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında, el ile kodlanarak yapılan manuel işaretlemeler ile kurumun stratejik karar vermesini sağlayacak analizler elde edilememektedir.

Anket Verilerinizi Artiwise ile Analiz Edin

Artiwise Metin Analitiği Platformu, Türkçe destekli doğal dil işleme tekniklerini (NLP) ve makine öğrenmesini kullanarak anketlerinizi kısa zamanda analiz etmenizi sağlar. İçerisinde yer alan sınıflandırma modülü, birçok farklı veri işleyicisi seçeneğiyle analizlerinizi zenginleştirmenize olanak verir. İstatistiksel analiz için yanıtlarınızı kategorilere ayırarak yapısal olmayan araştırma metinlerini nicel verilere dönüştürür.

Artiwise, her bir anket cevabına tek tek bakarak göremeyeceğiniz genel algıyı görmenizi sağlar. Böylece, ürün veya hizmetleriniz ile ilgili en çok hangi konunun konuşulduğu, hangi konuda olumsuz konuşulduğu, olumsuz konuşulan konuların kök nedenleri gibi soruları kısa sürede cevaplamanızı sağlar.

Anket Analizlerinizde Artiwise'ı Kullanarak

Otomatik sınıflandırma ile maliyet ve zaman tasarrufu sağlarsınız

Kapalı uçlu cevaplar ile açık uçlu cevapları birlikte analiz edebilirsiniz

Anket yorumlarının tamamında öne çıkan konuları tespit edebilirsiniz

Duygu analizi yaparak kurumunuz hakkında hangi konularda olumlu, hangi konularda olumsuz yorum yapıldığını görebilirsiniz