Türkçe

Veri Etiketleme (Data Annotation)

Yapay zeka, görevleri yerine getirmek için insanların sahip olduğu yeteneklerin makineler (bilgisayarlar) tarafından taklit edilmesini hedefleyen teknolojidir ve temelde iki önemli bileşenden oluşur: Anlama, yorumlama ve özgün sonuçlar üretme becerilerinin kodlandığı bir sistem İçerik hakkında bilgi birikimi Yapay zekanın görevlerini … Read More

İsimlendirilmiş Varlık Tespiti (Named Entity Recognition)

Yapay Zeka, makinelerin insan gibi yeteneklere sahip olmasını hedefleyen teknolojidir. Bir Yapay Zeka alanı olarak Doğal Dil İşleme’nin (NLP) amacı; doğal dilleri makinelerle işlemek, anlamak ve analiz etmektir. Doğal diller, bilinçli planlama veya önceden tasarlama olmaksızın insanların doğal şekillerde kullanımı … Read More