Sena Ravalı, Voice of the Customer Platform sitesinin yazarı

Türkçe

Veri Etiketleme (Data Annotation)

Yapay zeka, görevleri yerine getirmek için insanların sahip olduğu yeteneklerin makineler (bilgisayarlar) tarafından taklit edilmesini hedefleyen teknolojidir ve temelde iki önemli bileşenden oluşur: Anlama, yorumlama ve özgün sonuçlar üretme becerilerinin kodlandığı bir sistem İçerik hakkında bilgi birikimi Yapay zekanın görevlerini … Read More

İsimlendirilmiş Varlık Tespiti (Named Entity Recognition)

Yapay Zeka, makinelerin insan gibi yeteneklere sahip olmasını hedefleyen teknolojidir. Bir Yapay Zeka alanı olarak Doğal Dil İşleme’nin (NLP) amacı; doğal dilleri makinelerle işlemek, anlamak ve analiz etmektir. Doğal diller, bilinçli planlama veya önceden tasarlama olmaksızın insanların doğal şekillerde kullanımı … Read More