Doğal Dil İşleme

(Natural Language Processing)

Doğal Dil İşleme Fazları

Doğal Dil İşleme kapsamlı bir problem olduğu için farklı fazlar halinde incelenmekte ve bu fazların bir araya getirilmesi ile doğal dil işleme uygulamaları geliştirilmektedir.

Aşağıdaki katmanların her biri kendi içlerinde ayrı uzmanlıklar barındırmaktadır. 

Eğer yazılı bir veriyi analiz etmek ve anlamak istenirse, bu katmanlardan morfoloji, sentaks ve semantik alanlarında hakim araçlara ihtiyaç vardır. Ancak veri ses dosyası halinde ise bu katmanlara ek olarak fonetik ve fonoloji katmanlarından da destek alınmalıdır.

Fonetik (Phonetics)

İnsanların dili konuşurken ne gibi sesler kullandıkları ile ilgilenen katman

Fonoloji (Phonology)

Dili meydana getiren ses birliktelikleri ile ilgilenen katman

Morfoloji (Morphology)

Dildeki kelimelerin yapılarını (ek-kök) inceleyen katman

Sentaks (Syntax)

Cümle yapıları ile ilgilenen katman

Semantik (Semantics)

Metinlerdeki anlamlar ile ilgilenen katman

Artiwise ile Yazılı İçeriklerde Doğal Dil İşleme Kolaylığı

Artiwise Matin Analitiği Platformu; köke indirgeme, gövdeleme, morfolojik analiz, Türkçe karakter düzeltme ve isimlendirilmiş varlık tespiti gibi Doğal Dil İşleme tekniklerini kod yazmaya ve teknik geliştirme yapmaya gerek kalmadan kullanmanızı sağlar.

Doğal Dil İşleme alt bilim dalı, insanın konuşabilme ve özellikle de konuşulanı anlama yeteneklerini taklit edebilmeyi hedeflemektedir. İnsanları insan yapan en büyük yetenekler konuşma ve birbirini anlamadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğuna dair toplumda da birçok deyiş vardır. İşte bu sebeple, insanımsı bir bilgisayardan söz ediyorsak, onun insanların konuşmalarını anlayabilmesi ve gerçekleştirilmesi en önemli özelliklerdir. Aynı zamanda, insanların dili kullanmadaki farklılıkları ve kendilerine özgülükleri gibi birçok detay, bu problemin çözülmesini büyük oranda zorlaştırmaktadır.

Bu bilim dalının en büyük motivasyonu, insanların bir dili nasıl öğrendikleri olmuştur hep. Yıllarca bu işi dillerin kurallarını bilgisayar ortamına aktarmakla çözmeye çalışan bilim insanları, bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmanın imkansızlığını görmüştür ve yapay zeka tekniklerinin birçok çeşitte kullanımını denemişlerdir. Bu problem günümüzde tam olarak çözülmüştür diyebileceğimiz bir problem değildir. Diller, insanlar ile birlikte yaşar evrilir ve değişir. Bu sebeple insanlar var olduğu sürece bu çalışmalar da yapılmaya devam edecektir.